• /´pitiful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gợi lên sự thương xót, đầy lòng trắc ẩn
  a pitiful condition
  một hoàn cảnh đáng thương
  a pitiful invalid
  người tàn phế đáng thương
  Đáng khinh
  pitiful lies
  những lời nói dối đáng khinh
  a pitiful coward
  một kẻ hèn nhát đáng khinh
  Nhỏ mọn, không đáng kể (vật)
  a pitiful amount
  số lượng không đáng kể

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đáng thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X