• /´tə:n¸paik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổng ngăn thu tiền (như) pike
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường cao tốc có lệ phí (đường (giao thông) chạy với tốc độ cao mà lái xe chạy trên đường đó phải trả tiền)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đường lớn
  đường thu lệ phí

  Xây dựng

  đường cao tốc thu lệ phí

  Giải thích EN: 1. a former term for a public highway.a former term for a public highway.2. a limited-access highway, especially one on which tolls are charged; in modern usage the term is largely limited to the eastern United States.a limited-access highway, especially one on which tolls are charged; in modern usage the term is largely limited to the eastern United States.

  Giải thích VN: 1. một thuật ngữ cũ chỉ một đường cao tốc công cộng. 2. một đường cao tốc sử dụng bị hạn chế, đặc biệt là đường có thu lệ phí; trong cách dùng hiện đại, thuật ngữ này được dùng hạn chế với vùng phía đông của Mỹ.

  Kinh tế

  cổng ngăn thu tiền
  rào, cổng của trạm thu thuế hoặc trạm thu phí (giao thông)
  xa lộ
  xa lộ (có) thu phí

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X