• /´vistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khung cảnh, cảnh nhìn xa qua một lối hẹp
  a vista of the church spire at the end of an avenue of trees
  cảnh nhìn chóp nhà thờ từ cuối một đại lộ có trồng cây
  (nghĩa bóng) viễn cảnh (của một sự kiện..); triển vọng
  vista of the past
  viễn cảnh xa xưa
  to look into the vista of the future
  nhìn vào viễn cảnh tương lai
  to open up a bright vista to...
  mở ra một triển vọng xán lạn cho...

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường có trồng cây
  đường xuyên rừng

  Kỹ thuật chung

  cảnh (nhìn qua khoảng hẹp)

  Kinh tế

  toàn cảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X