• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  băng tần rộng
  dải (tần) rộng

  Kỹ thuật chung

  băng rộng
  wideband amplification
  khuếch đại băng rộng
  Wideband CDMA (W-CDMA)
  CDMA băng rộng
  Wideband Digital Cross-connect System (WDCS)
  hệ thống kết nối chéo số băng rộng
  Wideband Fading Simulator (WFS)
  bộ mô phỏng pha đinh băng rộng
  Wideband Service Point (WSP)
  điểm dịch vụ băng rộng
  dải tần rộng
  dải rộng
  wideband amplification
  sự khuếch đại dải rộng
  wideband amplifier
  bộ khuếch đại dải rộng
  wideband antenna
  ăng ten dải rộng
  wideband band-pass filter
  bộ lọc thông dải dải rộng
  wideband beams
  trùm dải rộng
  wideband circuit
  mạch dải rộng (linh kiện)
  wideband communications system
  hệ thống truyền thông dải rộng
  wideband filter
  bộ lọc dải rộng
  wideband filtering
  sự lọc dải rộng
  wideband integrated services digital network
  mạng số dịch vụ kết hợp dải rộng
  wideband interference
  nhiễu dải rộng
  wideband ISDN
  ISDN dải rộng
  wideband low-pass filter
  bộ lọc thông thấp dải rộng
  wideband measurement
  phép đo dải rộng
  wideband modem
  môđem dải rộng
  wideband modulation
  sự điều biến dải rộng
  wideband ratio
  tỷ số dải rộng
  wideband receiver
  máy thu dải rộng
  wideband repeater
  bộ chuyển tiếp dải rộng
  wideband switching
  sự chuyển mạch dải rộng
  wideband switching network
  mạng chuyển mạch dải rộng
  wideband transmission
  sự truyền dải rộng
  wideband tube
  đèn dải rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X