• Ngoại động từ

  Đưa trở lại
  Ramenez le malade je veux l'examiner une seconde fois
  đưa người bệnh trở lại, tôi muốn khám cho ông ta một lần nữa
  Dắt về, bắt về
  Ramener le chien
  dắt con chó về
  Ramener un déserteur
  bắt người đào ngũ về
  Khiến quay về, buộc quay về
  Le mauvais temps le ramène à la maison
  trời xấu buộc nó quay về nhà
  Kéo lại (chỗ cũ, tình trạng cũ)
  Ramener son châle sur les épaules
  kéo lại chiếc khăn san lên vai
  Vãn hồi, khôi phục
  Ramener la paix
  vãn hồi hòa bình
  Ramener quelqu'un à la vie
  cứu sống ai
  Rút
  Ramener une fraction à sa plus simple expression
  rút một phân số thành dạng đơn giản nhất
  ramener sa fraise fraise
  fraise
  ramener tout à soi
  quy hết về mình (coi (như) trung tâm)
  ramener un cheval
  gò cổ ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X