• Danh từ giống đực

  Vải trùm
  Statue couverte d'un voile
  pho tượng có vải trùm
  Mạng che mặt lên
  Relever son voile
  vén mạng che mặt lên
  Khăn trùm
  Voile noir de deuil
  khăn trùm đen để tang
  Voile de religieuse
  khăn trùm của nữ tu sĩ
  Áo mỏng (của phụ nữ)
  Voile de danseuse
  áo mỏng của vũ nữ
  Voan, sa
  Robe de voile
  áo voan
  (nghĩa bóng) màn, bức màn
  Voile de brume
  màn sương
  Voile d'hypocrisie
  bức màn đạo đức giả
  Váng (rượu...)
  (nhiếp ảnh) mù
  Voile de développement
  mù hiện hình
  (y học) đám mờ (phổi)
  (thực vật học) bao màng (nám)
  (động vật học) diềm bơi
  prendre le voile
  đi tu (phụ nữ)
  soulever un coin du voile
  hé ra một điều giấu kín
  tirer un voile sur quelque chose
  làm cho quên điều gì đi
  voile du palais
  (giải phẫu) màn hầu
  voile noir
  (hàng không) tình trạng tối mắt của phi công (khi bay nhanh quá)

  Danh từ giống cái

  Buồm, cánh buồm
  Naviguer à la voile
  chạy buồm, đi thuyền buồm
  Tàu buồm, thuyền buồm
  Thể thao thuyền buồm
  à pleines voiles plein
  plein
  avoir du vent dans les voiles
  say rượu đi loạng choạng
  avoir le vent dans les voiles
  tiến lên như buồm thuận gió
  faire petites voiles
  kéo buồm đi từ từ
  faire voile
  kéo buồm ra khơi
  mettre les voiles
  (thông tục) ra đi, bỏ đi
  mettre voile à tout vent
  lợi dụng mọi trường hợp
  partir toutes voiles dehors dehors
  dehors
  voguer à pleines voiles
  gặp vận may
  vol à voile
  (hàng không) sự lái máy lượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X