• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reef
  ám tiêu chắn
  barrier reef
  ám tiêu dạng rắn
  serpula reef
  ám tiêu khối
  patch reef
  ám tiêu mặt bàn
  table reef
  ám tiêu nền
  platform reef
  ám tiêu ngầm
  submerged reef
  ám tiêu nổi
  emerged reef
  ám tiêu san
  coral reef
  ám tiêu sau
  back reef
  ám tiêu sinh sản
  productive reef
  ám tiêu sống
  live reef
  ám tiêu tảo
  alga reef
  ám tiêu đá vôi
  limestone reef
  bãi ám tiêu ngầm
  bank reef
  dăm kết ám tiêu
  reef breccia
  gờ của ám tiêu
  reef edge
  mặt ám tiêu
  reef flat
  mặt sau của ám tiêu
  back reef
  mặt trước của âm tiêu
  fare reef
  sự lớn của ám tiêu
  reef growth
  tướng ám tiêu
  reef facies
  đá vôi ám tiêu
  reef limestone
  đai ám tiêu
  reef belt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X