• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heavy pressure
  high-pressure
  áp kế áp suất cao
  high-pressure manometer
  bình (chứa) áp suất cao
  high-pressure vessel
  bơm chân không áp suất cao
  high-pressure vacuum pump
  cáp dầu áp suất cao
  high-pressure oil-filled cable
  giếng áp suất cao
  high-pressure well
  hiệu ứng áp suất cao
  high-pressure effects
  lốp áp suất cao
  high-pressure tire
  lốp áp suất cao
  high-pressure tyre
  máy giãn nở áp suất cao
  high-pressure expansion engine
  máy nén áp suất cao
  high-pressure compressor
  mỡ áp suất cao
  high pressure grease
  nghiên cứu áp suất cao
  high-pressure research
  rơle áp suất cao
  high-pressure controller
  sự phun khí áp suất cao
  high pressure gas injection
  van áp suất cao
  high pressure valve
  van phao áp suất cao
  high-pressure float valve
  đèn thủy ngân áp suất cao
  high-pressure mercury lamp
  đường ống ga áp suất cao
  high pressure gas line
  hyperbaric
  cấp ôxi áp suất cao
  hyperbaric oxygenation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X