• Thông dụng

  Danh từ.

  Tyre; tire.
  lốp cao su
  rubber tyre.

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tyre
  bed
  bedding
  blanket
  category
  class
  coat
  coating
  course
  film
  folium
  grad
  grade
  grain
  lay
  layer lathe
  ledge
  mantle
  panicuilus
  parting
  seam
  shift shielding
  slice
  strata
  stratum
  streak
  tier
  lap
  overcoat
  tile
  tiled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X