• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  steam pressure
  áp suất hơi nước
  thermal steam pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturated steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  effective steam pressure
  áp suất hơi trên pittông
  thermal steam pressure
  đường cong áp suất hơi
  steam-pressure curve
  steam tension
  vapor pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturated vapor pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturation vapor pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturated water vapor pressure
  công thức áp suất hơi Kirchhoff
  Kirchhoff vapor pressure formular
  giản đồ áp suất hơi
  vapor pressure diagram
  nhiệt kế áp suất hơi
  vapor pressure thermometer
  phép xác định áp suất hơi
  vapor pressure test
  đèn áp suất hơi
  vapor pressure lamp
  vapor tension
  phép xác định áp suất hơi
  vapor tension test
  vapour pressure
  áp suất hơi ẩm
  moisture vapour pressure
  áp suất hơi ban đầu
  initial vapour pressure
  áp suất hơi bão hòa
  saturated vapour pressure
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour pressure
  áp suất hơi nước
  moisture vapour pressure
  áp suất hơi nước
  water-vapour pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  saturation vapour pressure
  áp suất hơi riêng phần
  partial vapour pressure
  giản đồ áp suất hơi
  vapour pressure diagram
  nhiệt kế áp suất hơi
  vapour pressure thermometer
  nhiệt kế áp suất hơi
  vapour-pressure thermometer
  quan hệ nhiệt độ-áp suất hơi
  vapour-pressure temperature relationship
  đo nhiệt độ theo áp suất hơi
  vapour-pressure thermometry
  đường cong áp suất hơi
  vapour-pressure curve
  vapour pressure bomb
  vapour testing apparatus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X