• Thông dụng

  Động từ

  To feel regret, to feel regretful, to repent
  ân hận đã làm việc
  to repent having done something
  ân hận đã làm cho cha buồn phiền trước khi cha nhắm mắt
  to feel regret for having afflicted one's father before his death
  ánh mắt ân hận
  regretful look
  tôi không ân hận về chuyện thôi việc cả
  I feel no regret about leaving
  nước dân thì chết cũng không điều ân hận
  if it is for the country and the people that one has to lay down one's life, there is nothing to feel regretful about

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X