• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaker
  breakwater
  đê chắn sóng bằng đá mỏ
  quarrying rock breakwater
  đê chắn sóng hở (nhìn qua được)
  perforated breakwater
  đê chắn sóng kiểu bờ dốc
  breakwater (withsloping faces)
  đê chắn sóng kiểu hở
  slotted breakwater
  đê chắn sóng kiểu khung
  framed breakwater
  đê chắn sóng kiểu mặt đứng
  breakwater (withvertical faces)
  đê chắn sóng nổi
  floating breakwater
  đê chắn sóng cảng
  harbour breakwater
  đê chắn sóng đảo
  island breakwater
  đê chắn sóng thủy lợi
  hydraulic breakwater
  đê chắn sóng thủy lực
  hydraulic breakwater
  đê chắn sóng đá đổ
  mound breakwater
  cutwater
  dam
  groin
  groyne
  jetty
  đê chắn sóng bằng gỗ
  timber jetty
  đê chắn sóng kiểu rọ đá
  rock filled jetty
  đê chắn sóng ngang
  spur jetty
  đê chắn sóng nửa đặc
  partly solid jetty
  đê chắn sóng thấp
  low jetty
  đê chắn sóng thấp
  submerged jetty
  đê chắn sóng đặc
  solid jetty
  mole
  parapet
  pier
  đầu đê chắn sóng
  pier head
  sea wall
  submerged breakwater
  wave trap

  Giải thích VN: Một loạt đê chắn sóng thiết kế nhằm giảm lực của sóng tác động vào hải [[cảng. ]]

  Giải thích EN: A series of small breakwaters designed to break the force of ocean waves entering a harbor.

  wave wash levee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X