• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  express clause "to order"
  bảng so sánh phí tổn phân phối theo đơn đặt hàng
  comparative statement of order costs
  chế độ lương tăng theo thâm niên
  seniority order wage system
  hệ thống lệnh mua bán khối lớn
  block order exposure system
  hệ thống thông tin lệnh giới hạn
  limit order information system
  hệ thống thông tin về lệnh định mức giá
  limit order information system
  hệ thống trực tiếp điều hành lệnh
  designated order turnaround
  đặt hàng theo mẫu được cung cấp
  order with customer's sample

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X