• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  evanescent field

  Giải thích VN: Một điện từ trường biến thiên theo thời gian mở rộng thành một vùng đó các điều kiện biên ngăn cản lan truyền biên độ giảm theo khoảng cách. Trong các trường hợp đơn giản, sự suy giảm tính theo cấp số [[mũ. ]]

  Giải thích EN: A time-varying electromagnetic field extending into a region where the boundary conditions prevent it from propagating and where the amplitude decreases with distance. For simple cases, the decay is exponential.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X