• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  interrupt packet

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breaker
  bộ ngắt (nối) điện
  relay circuit breaker
  bộ ngắt dòng
  circuit breaker
  bộ ngắt hai điểm
  dual point breaker
  bộ ngắt kép
  dual point breaker
  bộ ngắt mạch
  circuit breaker
  bộ ngắt mạch (điện tử)
  circuit breaker (electronic~)
  bộ ngắt mạch bán dẫn
  solid-state circuit breaker
  bộ ngắt mạch chân không
  vacuum circuit breaker
  bộ ngắt mạch hạn chế dòng
  current-limiting circuit breaker
  bộ ngắt mạch khử iôn
  deion circuit breaker
  bộ ngắt mạch nhiệt
  thermal circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá dòng điện
  overcurrent circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá tải
  overload circuit breaker
  bộ ngắt mạch rắn
  solid-state circuit breaker
  bộ ngắt mạch tự động
  automatic circuit breaker
  bộ ngắt mạch điện áp cao
  high-voltage circuit breaker
  bộ ngắt nối mạch điện
  circuit breaker
  bộ ngắt điện
  circuit breaker
  bộ ngắt điện (động )
  contact breaker
  bộ ngắt điện bằng hơi ép
  air-blast circuit breaker
  bộ ngắt điện hai hệ thống
  two-system contact breaker
  bộ ngắt điện tự động
  automatic circuit breaker
  bộ ngắt điện tự động
  circuit breaker
  sự khởi động bộ ngắt
  breaker triggering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X