• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  generating program
  generator
  bộ sinh chuỗi nhị phân tuyến tính
  linear binary sequence generator
  bộ sinh chương trình báo cáo (RPG)
  report program generator
  bộ sinh chương trình quảng cáo
  RPG (reportprogram generator)
  bộ sinh dữ liệu thử
  test data generator
  bộ sinh hàm
  functional generator
  bộ sinh hàm biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàm cố định
  fixed function generator
  bộ sinh hàm số định
  fixed function generator
  bộ sinh hàm tự nhiên
  natural function generator
  bộ sinh hàm đi-ốt
  Diode Function Generator (DFG)
  bộ sinh hàn biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hệ chuyên gia
  expert system generator
  bộ sinh lưu đồ
  flowchart generator
  bộ sinh mẫu gạch chéo
  cross-hatching generator
  bộ sinh nhiễu
  noise generator
  bộ sinh sắp xếp
  sort generator
  bộ sinh siêu tệp
  metafile generator
  bộ sinh vectơ
  vector generator
  bộ sinh địa chỉ
  address generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X