• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  nonstranded rope

  Giải thích VN: Một chão cáp làm từ dây bọc theo hướng bởi lớp bọc. Ngược với dải bện, với sự gia cố về độ bền, độ chịu đựng các đặc tính không bị xe [[tròn. ]]

  Giải thích EN: A rope made of wire oriented in circular sheaths, as opposed to strands, with added strength, durability, and nonspinning properties, owing to the orientations of the sheaths in opposite directions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X