• Thông dụng

  To process
  chế biến thức ăn cho gia súc
  to process food for domestic animals
  công nghiệp chế biến
  a processing industry

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  process
  sản phẩm đang chế biến
  in-process product
  treated
  gỗ được chế biến
  treated timber

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  process
  processing
  chế biến bậc trung để tái xuất khẩu
  middle stage processing for reexport
  chế biến thuốc để xuất khẩu
  tobacco processing for export
  công nghiệp chế biến
  fish-processing industry
  công nghiệp chế biến gia cầm
  poultry-processing industry
  dây chuyền chế biến
  processing line
  nhà máy chế biến
  fish-processing house
  nhà máy chế biến thịt
  meat processing factory
  nhà máy chế biến thịt
  meat processing plant
  nhu cầu chế biến xuất khẩu
  export processing needs
  tàu mẹ chế biến
  mother processing ship
  thiết bị chế biến
  fish processing machinery
  slaughter
  transformation
  các công nghiệp chế biến
  transformation industries
  treat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X