• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  meter

  Giải thích VN: 1. các thiết bị được thiết kế để đo giá trị của các đại lượng dưới sự giám sát 2. quan sát đánh giá một vật thể, sự việc, hay quá trình (Từ một từ gốc Hy Lạp coa nghĩa [["đo""). ]]

  Giải thích EN: 1. any instrument that is designed to measure the value of a quantity under observation.any instrument that is designed to measure the value of a quantity under observation.2. to observe and usually measure an object, event, or process. (Goingback to a Greek word meaning "to measure.")to observe and usually measure an object, event, or process. (Goingback to a Greek word meaning "to measure.").

  dụng cụ đo độ ẩm
  moisture indicator meter
  dụng cụ đo độ căng
  strain meter
  dụng cụ đo độ nhám (bề mặt)
  roughness meter
  dụng cụ đo độ sáng
  bright meter
  dụng cụ đo độ sáng
  light meter
  dụng cụ đo độ sáng
  luminance meter
  dụng cụ đo độ sệt
  consistency meter
  dụng cụ đo độ trượt
  slip meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X