• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  angle of strike

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  azimuth
  góc phương vị
  Azimuth (AZ)
  góc phương vị
  azimuth angle
  góc phương vị ban đầu
  initial azimuth
  góc phương vị của mặt phẳng phân cực
  azimuth of the plane of polarization
  góc phương vị gốc
  initial azimuth
  góc phương vị khe
  gap azimuth
  góc phương vị la bàn
  compass azimuth
  Góc phương vị Mặt Trời
  Solar azimuth
  góc phương vị nghịch
  back azimuth
  góc phương vị phóng tàu
  launch azimuth
  góc phương vị thực
  geographic azimuth
  góc phương vị thực
  geographical azimuth
  góc phương vị thực
  true azimuth
  góc phương vị trắc địa
  geodetic azimuth
  góc phương vị trắc địa
  surveying azimuth
  góc phương vị từ
  magnetic azimuth
  góc phương vị địa bàn
  compass azimuth
  góc phương vị địa
  geographical azimuth
  góc phương vị độ cao
  altitude azimuth
  sự chuyển đổi góc phương vị
  resolution in azimuth
  đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử
  Electronic Azimuth Director Indicator (EADI)
  đường chỉ góc phương vị
  azimuth marker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X