• Thông dụng

  Động từ.
  to increase

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accelerate
  enhance
  grow
  growth
  increase
  gia tăng nhiệt độ
  temperature increase
  sự gia tăng chương trình
  programme increase
  sự gia tăng giá thành
  cost increase
  sự gia tăng sức bền
  increase of resistance
  sự gia tăng sức chịu
  increase of resistance
  sự gia tăng độ tương phản
  increase in contrast
  increment
  giá trị gia tăng
  increment (vs)
  số gia tăng
  increment (vs)
  sự gia tăng (chu kỳ) lương bổng
  salary increment
  sự giă tăng tốc độ
  velocity increment
  độ gia tăng sở
  basic increment
  increment (vs)
  incremental
  cảm ứng gia tăng
  incremental induction
  công suất tiếng ồn nhiệt gia tăng
  incremental thermal noise power
  hệ số gia tăng
  incremental system
  tính thấm gia tăng
  incremental permeability
  điện cảm gia tăng
  incremental inductance
  điện dung gia tăng
  incremental capacitance
  điện trở gia tăng
  incremental resistance
  độ thấm gia tăng
  incremental permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  incremental permeability

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  augment
  augmentation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X