• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Gothic

  Giải thích VN: Kiểu kiến trúc chủ đạo phía Tây Châu Âu vào thời kỳ cuối thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Chúng được tiêu biểu bởi các cung, vòm, thanh chống tường các cửa sổ lớn nhiều màu [[sắc. ]]

  Giải thích EN: The predominant Western European architecture of the late 12th to early 16th centuries, characterized by pointed arches, flying buttresses, and large colored windows.

  kiểu kiến trúc Gothic thời Phục Hưng
  Gothic revival

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X