• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lower surface
  soffit

  Giải thích VN: Phần bên dưới một thành phần cấu trúc như dầm, cầu thang, mái vòm đặc biệt khoảng không ngay bên dưới một mái [[vòm. ]]

  Giải thích EN: The underside of a structural member or other feature, such as a beam, stairway, or arch; especially the highest part of the underside of an arch.

  giàn đỡ mặt dưới vòm
  soffit rafter
  mặt dưới bao lơn, dưới vòm
  flush soffit
  mặt dưới mái đua
  eaves soffit
  mặt dưới máng xối
  eaves soffit
  mặt dưới rầm nách
  haunched soffit
  tấm ốp mặt dưới vòm
  soffit boarding
  subsurface
  underside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X