• Thông dụng

  Retire [on a person].

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  retirement
  chế độ nghỉ hưu
  retirement system
  chính sách nghỉ hưu
  retirement plan
  giảm thuế lãi vốn khi đã nghỉ hưu
  retirement relief
  nghỉ hưu do đến tuổi quy định
  retirement on account of age
  nghỉ hưu tự nguyện
  voluntary retirement
  niên kim nghỉ hưu
  retirement annuity
  sự nghỉ hưu bắt buộc
  compulsory retirement
  sự nghỉ hưu của (các) cán bộ
  executive retirement
  sự nghỉ hưu do tàn phế
  disability retirement
  sự nghỉ hưu nhiệm ý
  optional retirement
  tỉ lệ nghỉ hưu
  retirement rate
  tỉ lệ nghỉ hưu (của công nhân viên)
  retirement rate
  tiền nghỉ hưu
  retirement allowance
  tuổi nghỉ hưu
  retirement age
  retiring
  trợ cấp nghỉ hưu
  retiring allowance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X