• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  solar cell

  Giải thích VN: Một pin nhạy sáng hay sự kết hợp các pin được thiết kế để tạo ra một điện áp bằng sự chuyển đổi trực tiếp của ánh sáng thành điện khi tiếp xúc với một nguồn sáng. Còn gọi là: SOLAR [[GENERATOR. ]]

  Giải thích EN: A photosensitive cell or combination of cells designed to generate voltage by direct conversion of light to electricity when exposed to a source of light. Also, SOLAR GENERATOR.

  pin mặt trời gali asenua
  gallium arsenide solar cell
  pin mặt trời silic
  silicon solar cell
  tấm pin mặt trời
  solar cell panel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  solar battery
  solar panel
  mảng pin mặt trời
  Solar Panel Array (SPA)
  solar power generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X