• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  polyethylene

  Giải thích VN: Chất dẻo nhiệt từ cứng đến mềm, dẻo, dễ đúc khuôn, được sử dụng nhiều trong công nghiệp, chủ yếu dưới dạng giấy bóng gói thực phẩm túi đựng quần áo, trong chế tạo ống, cách điện các sản phẩm đúc [[khuôn. ]]

  Giải thích EN: A hard-to-soft, ductile, easily molded thermoplastic that is chemical resistant and has good insulating properties; it has many industrial uses, primarily in the form of packaged film for food products and garment bags, and in pipe, electrical insulation, and molded products.

  polyetylen clo hóa
  chlorinated polyethylene (CPE)
  polyetylen liên kết ngang
  cross-linked polyethylene (XPE)
  polyetylen liên kết ngang
  XPE (cross-linked polyethylene)
  polyethylene
  polyetylen clo hóa
  chlorinated polyethylene (CPE)
  polyetylen liên kết ngang
  cross-linked polyethylene (XPE)
  polyetylen liên kết ngang
  XPE (cross-linked polyethylene)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  polythene (PET)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X