• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  guard relay
  guarding relay
  protection relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  current overload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  overcurrent (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá tải
  overload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt áp
  undervoltage (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt dòng
  undercurrent (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt tải
  underload (protection) relay
  rơle (bảo vệ so) lệch dòng
  current difference (protection) relay
  rơle (bảo vệ) khoảng cách
  distance (protection) relay
  rơle (bảo vệ) quá áp
  overvoltage (protection) relay
  rơle bảo vệ (kiểu) so dòng
  current comparison protection relay
  rơle bảo vệ (kiểu) so pha
  phase comparison protection relay
  rơle bảo vệ chạm đất
  ground protection relay
  rơle bảo vệ lưới điện
  network protection relay
  rơle bảo vệ máy
  machine protection relay
  rơle bảo vệ máy phát
  generator protection relay
  rơle bảo vệ phụ
  ancillary protection relay
  rơle bảo vệ so lệch
  differential protection relay
  rơle bảo vệ thanh cái
  bus bar protection relay
  rơle bảo vệ vi sai
  differential protection relay
  rơle bảo vệ đa năng
  multi-function protection relay
  rơle bảo vệ đường dây
  line protection relay
  protective relay
  rơle bảo vệ lệch đồng bộ
  out-of-step protective relay
  rơle bảo vệ đối xứng
  symmetrical protective relay
  protective relaying
  safety relay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X