• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attemperator
  temperature adjuster
  temperature control apparatus
  temperature controller
  rơle nhiệt độ đặt xa
  remote temperature controller
  temperature regulating
  temperature-operated control (thermosensitive switch
  temperature-operated controller
  temperature-sensitive switch
  thermostat
  rơle nhiệt độ (của) môi chất lạnh
  refrigerant thermostat
  rơle nhiệt độ an toàn
  safety thermostat
  rơle nhiệt độ bảo vệ
  protective thermostat
  rơle nhiệt độ chất lỏng
  liquid thermostat
  rơle nhiệt độ chuyển đổi
  changeover thermostat
  rơle nhiệt độ cục bộ
  local thermostat
  rơle nhiệt độ giới hạn
  limit thermostat
  rơle nhiệt độ không khí
  air thermostat
  rơle nhiệt độ nhúng
  immersion-type thermostat
  rơle nhiệt độ nước muối
  brine thermostat
  rơle nhiệt độ ống
  pipe thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  inside thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  room thermostat
  rơle nhiệt độ phòng
  space thermostat
  rơle nhiệt độ thấp
  low-temperature thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ theo vùng (cục bộ)
  zone thermostat
  rơle nhiệt độ trong phòng
  indoor thermostat
  rơle nhiệt độ điện tử
  electronic thermostat
  rơle nhiệt độ đóng-mở
  on-off thermostat
  thermostat (rơle nhiệt độ) bầu cảm nhiệt đặt xa
  remote bulb thermostat
  thermostatic switch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X