• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  side-looking radar

  Giải thích VN: Một loại ra đa trên đó các ăng ten bố trí theo các đường viền của đường bay; tạo ra các bản đồ chi tiết được sử dụng để vẽ bản đồ của phần đất của đối phương hay nhận diện sự mặt của các tàu [[ngầm. ]]

  Giải thích EN: A type of airborne radar in which antennas face the boundaries of the flight path; it produces high-resolution detailed maps and is used primarily to map enemy territory or to identify the presence of submarines amid sea clutter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X