• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  passive radar

  Giải thích VN: 1. cách sử dụng hệ thống ra-đa trong chế độ chỉ thu nhận, vậy năng lượng điện từ của vi sóng phát ra từ mục tiêu bị phát hiện không bị phát hiện sự mặt hay vị trí của hệ thống ra-đa. 2. Hệ thống ra-đa phát hiện năng lượng vi sóng từ các mục tiêu [[xa. ]]

  Giải thích EN: 1. the use of a radar system in the receive-only mode, so that the microwave electromagnetic energy is emitted from a target to be detected without revealing the presence or location of the radar system.the use of a radar system in the receive-only mode, so that the microwave electromagnetic energy is emitted from a target to be detected without revealing the presence or location of the radar system.2. a radar system that detects microwave energy from distant objects.a radar system that detects microwave energy from distant objects.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X