• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contact thermography

  Giải thích VN: Quá trình đo nhiệt độ trên bề mặt của một vật bằng cách phủ lên bề mặt đó một lớp chất phát quang mỏng cho tia tử ngoại chiếu vào; độ sáng của lớp chất phát quang sẽ cho biết nhiệt độ trên bề [[mặt. ]]

  Giải thích EN: A process in which the surface temperature of an object is measured by coating it with a thin layer of luminescent material and exposing it to ultraviolet rays; the surface temperature is indicated by the brightness of the coating.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X