• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  constraint

  Giải thích VN: 1. Sự hạn chế trong xu hướng tự nhiên của một vật rắn co lại khi bị kéo hai đầu. 2. Sự hạn chế trong các mức độ tự do thuộc bản chất của một [[hệ. ]]

  Giải thích EN: 1. a restriction of a solid's natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.a restriction of a solid's natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.2. a restriction of the natural degrees of freedom of a system.a restriction of the natural degrees of freedom of a system..

  limitation
  sự giới hạn đỉnh
  peak limitation
  limiting
  sự giới hạn mềm
  soft limiting
  sự giới hạn tải
  load limiting
  sự giới hạn điều chế tự động
  AML (automaticmodulation limiting)
  sự giới hạn điều chế tự động
  automatic modulation limiting (AML)
  restraint
  restriction
  sự giới hạn lượng tử
  quantum restriction

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  limitation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X