• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fluidization

  Giải thích VN: Một kỹ thuật trong đó một chất cứng bị phân chia hợp được làm cho những hoạt động giống như chất lỏng bằng cách cho vào khí hay chất lỏng đang chuyển [[động. ]]

  Giải thích EN: A technique in which a finely divided solid is caused to behave in the manner of a fluid by its being suspended in a moving gas or liquid; the solids treated in this way are frequently catalysts.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  condensation
  fluidification
  liquation
  liquefaction
  sự hóa lỏng argon
  argon liquefaction
  sự hóa lỏng chất khí
  liquefaction of gases
  sự hóa lỏng hydro
  hydrogen liquefaction
  sự hóa lỏng khí
  gas liquefaction
  sự hóa lỏng không khí
  air liquefaction
  sự hóa lỏng một phần
  partial liquefaction
  sự hóa lỏng oxy
  oxygen liquefaction

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fluidization
  liquefaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X