• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  advance
  sự tiến của trục
  advance of the spindle
  ascension
  forward motion
  sharpening
  turning
  sự tiện bên ngoài
  external turning
  sự tiện cam
  cam turning
  sự tiện chép hình
  copy turning
  sự tiện côn
  conical turning
  sự tiện côn
  taper turning
  sự tiện dọc
  straight turning
  sự tiện dọc (mặt trụ)
  lain turning
  sự tiện dọc mặt trụ
  plain turning
  sự tiện giữa các tàu
  turning between centers
  sự tiện giữa các tàu
  turning between centres
  sự tiện gờ vai
  shoulder turning
  sự tiện lần cuối
  final turning
  sự tiện mặt cầu
  spherical turning
  sự tiện mặt đầu
  face turning
  sự tiện ren
  thread turning
  sự tiện theo cam
  cam turning
  sự tiện thô dọc
  straight rough turning
  sự tiện thỏi
  bar turning
  sự tiện tinh
  final turning
  sự tiện trên rơvonve
  capstan turning
  sự tiện trong
  internal turning
  sự tiện tự động
  automatic turning
  sự tiện vật không tròn
  eccentric turning
  sự tiện vấu
  cam turning
  turning cut
  whetting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X