• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanking
  extinction
  suppression
  sự triệt âm
  noise suppression
  sự triệt biến điệu
  suppression of modulation
  sự triệt các thùy
  lobe suppression
  sự triệt các thùy bên
  side-lobe suppression
  sự triệt các tín hiệu dịch vụ ADP
  suppression of ADP service signals
  sự triệt dải biên
  sideband suppression
  sự triệt dùng điot
  diode suppression
  sự triệt kích thích
  field suppression
  sự triệt nguồn nhiễu
  interference source suppression
  sự triệt nhiễu
  interference suppression
  sự triệt nhiễu
  static suppression
  sự triệt nhiễu tự động
  automatic noise suppression
  sự triệt phát thanh không cần thiết
  suppression of the spurious
  sự triệt phát xạ không cần thiết
  suppression of the spurious
  sự triệt sóng mang
  carrier suppression
  sự triệt sóng mạng
  carrier suppression
  sự triệt sóng mang phụ
  suppression of the sub-carrier
  sự triệt tia lửa điện
  spark suppression
  sự triệt tiếng ồn
  noise suppression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X