• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  rim

  Giải thích VN: 1. Phần ngoài cùng của một bánh xe nối bằng nan hoa vào mayơ./// 2. Cạnh lồi ra hay đường biên của một thiết [[bị. ]]

  Giải thích EN: 1. the outer part of a wheel connected by spokes to a hub.the outer part of a wheel connected by spokes to a hub.2. the raised or projected outer edge or border of a device or part.the raised or projected outer edge or border of a device or part.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flange
  ma sát gờ vành bánh xe
  wheel flange friction
  mép vành (bánh xe)
  rim flange
  mép vành bánh xe
  rim flange
  mép vành bánh xe
  wheel flange
  tire rim
  wheel felloe
  wheel rim
  máy làm vành (bánh xe)
  wheel rim making machine
  wheel tyre
  biên dạng vành bánh xe
  wheel tyre contour
  biên dạng vành bánh xe hình trụ
  cylindrical wheel tyre profile
  lắp vành bánh xe
  wheel tyre fastening
  máy tiện khoan đứng vành bánh xe
  wheel tyre vertical boring and turning mill
  nung nóng vành bánh xe
  wheel tyre heating
  vành bánh xe côn
  wheel tyre cone
  vành bánh xe đã sử dụng
  worn wheel tyre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X