• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ::giành được những chiến thắng lớn
  ::giành được những chiến thắng lớn
  -
  =====Hoàn thành, thực hiện=====
  +
  =====Hoàn thành, thực hiện xong (mục tiêu)=====
  ::[[to]] [[achieve]] [[a]] [[great]] [[work]]
  ::[[to]] [[achieve]] [[a]] [[great]] [[work]]
  ::hoàn thành một công trình lớn
  ::hoàn thành một công trình lớn
  ::[[to]] [[achieve]] [[one's]] [[task]]
  ::[[to]] [[achieve]] [[one's]] [[task]]
  ::hoàn thành nhiệm vụ
  ::hoàn thành nhiệm vụ
   +
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  * V_ed : [[achieved]]
  * V_ed : [[achieved]]

  15:08, ngày 31 tháng 7 năm 2010

  /ə't∫i:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đạt được, giành được
  to achieve one's purpose (aim)
  đạt mục đích
  to achieve good results
  đạt được những kết quả tốt
  to achieve national independence
  giành độc lập dân tộc
  to achieve great victories
  giành được những chiến thắng lớn
  Hoàn thành, thực hiện xong (mục tiêu)
  to achieve a great work
  hoàn thành một công trình lớn
  to achieve one's task
  hoàn thành nhiệm vụ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đạt được

  Kinh tế

  đạt được
  hoàn thành
  thực hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X