• (Khác biệt giữa các bản)
  (tester)
  (Sua tu)
  Dòng 15: Dòng 15:
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====hòa nhạc (buổi)=====
  +
  =====Khái niệm=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====khái niệm=====
  =====khái niệm=====

  14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2009

  /ˈkɒnsɛpt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khái niệm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khái niệm, quan niệm
  absolute concept
  khái niệm tuyệt đối


  Xây dựng

  Khái niệm

  Kỹ thuật chung

  khái niệm
  absolute concept
  khái niệm tuyệt đối
  basic concept
  khái niệm cơ bản
  building-block concept
  khái niệm đơn thể
  building-block concept
  khái niệm khối hợp nhất
  concept formation
  sự hình thành khái niệm
  concept statement
  mệnh đề khái niệm
  concept symbol
  ký hiệu khái niệm
  high level concept
  khái niệm mức cao
  maintenance concept
  khái niệm bảo dưỡng
  Proof Of Concept (POC)
  chứng minh khái niệm
  reliability of performance measure concept
  khái niệm độ tin cậy vận hành
  state concept
  khái niệm trạng thái
  theoretical concept
  khái niệm lý thuyết
  quan niệm
  architectural concept
  quan niệm kiến trúc
  classical concept
  quan niệm cổ điển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X