• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:59, ngày 13 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Tin chắc, chắc chắn=====
  =====Tin chắc, chắc chắn=====
  -
  ::[[to]] [[be]] [[confident]] [[of]] [[sencess]]
  +
  ::[[to]] [[be]] [[confident]] [[of]] [[success]]
  ::tin chắc là thành công
  ::tin chắc là thành công

  Hiện nay

  /'kɔnfidənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tin chắc, chắc chắn
  to be confident of success
  tin chắc là thành công
  Tự tin
  Tin tưởng, tin cậy
  a confident smile
  nụ cười tin tưởng
  Liều, liều lĩnh
  Trơ tráo, mặt dạn mày dày; láo xược

  Danh từ

  Người tâm phúc, người tri kỷ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tin chắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X