• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:35, ngày 14 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Giới từ===
  ===Giới từ===
  -
  nơi ở
  +
  nơi ở
  ::[[to]] [[start]] [[from]] Hanoi
  ::[[to]] [[start]] [[from]] Hanoi
  ::bắt đầu đi từ Hà-nội
  ::bắt đầu đi từ Hà-nội

  Hiện nay

  /frɔm/ frəm/

  Thông dụng

  Giới từ

     nơi ở
  
  to start from Hanoi
  bắt đầu đi từ Hà-nội
  to know someone from a child
  biết một người nào từ tấm bé
  the explosion happened 300 metres from the police station
  vụ nổ xảy ra cách đồn cảnh sát ba trăm mét
  to translate a letter from Vietnamese into French
  dịch một bức thư từ tiếng Việt sang tiếng Pháp
  from the given parameters, we design a machine
  từ các tham số cho sẵn, ta thiết kế một cái máy
  to count from one to ten
  đếm từ một đến mười
  from morning till night
  từ sáng đến tối
  from place to place
  từ nơi này sang nơi khác
  a letter from home
  một bức thư (từ) nhà (gửi đến)
  Dựa vào, theo, do từ, xuất phát từ
  to judge from appearances
  dựa vào (theo) bề ngoài mà xét đoán
  Khỏi, đừng; tách khỏi, rời xa, cách
  to save a thing from damage
  giữ gìn một vật khỏi bị hư hỏng
  to go away from house
  đi (xa) khỏi nhà
  this document differs from that one
  tài liệu này khác với tài liệu kia
  Vì, do, do bởi
  to tremble from fear
  run lên vì sợ hãi
  Bằng
  wine is made from grapes
  rượu vang làm bằng nho
  Của (ai... cho, gửi, tặng, đưa)
  gifts from friends
  quà của bạn bè (gửi tặng)

  Cấu trúc từ

  from of old
  ngày xưa, ngày trước, thuở xưa, lâu rồi
  I know it from of old
  tôi biết việc ấy đã lâu rồi
  from now on
  từ nay trở đi
  from then on
  từ ấy trở đi, từ lúc đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X