• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">insti'tju:ʃn (UK) ,insti'tu:ʃn</font>'''/(US) =====
  +
  =====/'''<font color="red">insti'tju:ʃn</font>'''/ (UK) =====/'''<font color="red">insti'tu:ʃn</font>'''/(US) =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:33, ngày 30 tháng 7 năm 2010

  /insti'tju:ʃn/ (UK) =====/insti'tu:ʃn/(US)

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thành lập, sự lập
  Sự mở (một cuộc điều tra)
  Cơ quan; trụ sở cơ quan
  Thể chế
  political institutions
  thể chế chính trị
  (thông tục) người quen thuộc, người nổi danh; tổ chức quen thuộc, tổ chức nổi danh
  (tôn giáo) tổ chức từ thiện, cơ sở từ thiện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thiết lập; sự đặt nền móng; sự khởi sự, sự bắt đầu
  shop institution
  chỉ dẫn ở nhà máy
  transfer institution
  lệnh chuyển

  Xây dựng

  học viện

  Kỹ thuật chung

  cơ quan
  công sở
  đơn vị
  trường đại học
  viện nghiên cứu

  Kinh tế

  chế định
  chế độ
  cơ quan
  arbitral institution
  cơ quan trọng tài
  business institution
  cơ quan xí nghiệp
  financial institution
  cơ quan tài chính
  lending institution
  cơ quan cho vay
  public institution
  cơ quan công cộng (như trường học, bệnh viện)
  supreme audit institution
  cơ quan kiểm toán tối cao
  thrift institution
  cơ quan, quỹ tiết kiệm
  cơ sở
  định chế
  economic institution
  định chế kinh tế
  financial institution
  định chế tài chính
  lending institution
  định chế cho vay
  non-bank financial institution
  định chế tài chính phi ngân hàng
  non-financial institution
  định chế phi tài chính
  private financial institution
  định chế tài chính tư nhân
  quán lệ
  quy định
  sự thành lập một tổ chức
  tập tục
  thể chế
  thiết lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X