• Hóa học & vật liệu

  cacbon hoạt hóa

  Giải thích EN: A highly porous form of charcoal treated so that it can readily adsorb large quantities of gases, vapors or undesirable impurities; widely used in filtering systems for absorbing gases and solids. Also, ACTIVATED CHARCOAL. Giải thích VN: Một loại than có cấu tạo xốp, được xử lý sao cho nó có thể dễ dàng thấm hút một lượng lớn khí, hơi hay các chất bẩn không mong muốn, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lọc để thấm hút các loại khí và chất rắn. Cũng được gọi là Than hoạt hóa.

  Xây dựng

  than cháy tốt

  Kỹ thuật chung

  hoạt tính
  activated carbon black
  muội than hoạt tính
  activated carbon filter
  bộ lọc dùng than hoạt tính
  activated carbon filter
  bộ lọc than hoạt tính
  activated carbon filter
  thiết bị lọc than hoạt tính
  activated carbon [charcoal] filter
  phin lọc thanh hoạt tính

  Kinh tế

  than hoạt tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X