• (đổi hướng từ Apologies)
  /ə´pɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời biện bạch, lời biện giải
  Sự xin lỗi, sự tạ lỗi
  to make (offer) an apology
  tạ lỗi
  (thông tục) cái tồi, vật tồi
  a mere apology for a dinner
  một bữa ăn tồi, thế mà cũng gọi là cơm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự xin lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X