• (đổi hướng từ Obtaining)
  BrE & NAmE /əb'teɪn/

  Hình thái từ

  • Past + PP:obtained BrE & NAmE /əb'teɪnd/
  • Ving: obtaining BrE & NAmE /əb'teɪnɪŋ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đạt được, giành được, thu được
  to obtain experience
  thu được kinh nghiệm
  to obtain a prize
  giành được phần thưởng

  Nội động từ

  Đang tồn tại, hiện hành, thông dụng
  the customs which obtain
  những phong tục đang còn tồn tại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đạt được, thu được

  Điện lạnh

  tìm được

  Kỹ thuật chung

  đạt được
  nhận được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X