• (đổi hướng từ Badges)
  /bæʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Huy hiệu, phù hiệu; quân hàm, lon
  Biểu hiện, vật tượng trưng; dấu hiệu
  chains are a badge of slavery
  xiềng xích là biểu hiện của sự nô lệ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biểu tượng
  nhãn hiệu
  mác
  thẻ

  Kinh tế

  huy hiệu
  phù hiệu
  thẻ ra vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X