• (đổi hướng từ Bashing)

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú đánh mạnh
  to have a bash at it
  (từ lóng) thử làm việc đó, gắng làm việc đó

  Động từ

  Đánh mạnh, va mạnh, đập mạnh
  to bash in the lid of a box
  đập mạnh nắp hộp xuống
  to bash one's head against something
  đập đầu vào cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  va đập mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X