• Thông dụng

  Danh từ

  Sự tổ chức du lịch (trên cơ sở kinh doanh)
  Ngành nghề du lịch

  Kỹ thuật chung

  du lịch
  cognitive tourism
  du lịch để hiểu biết
  foreign tourism
  du lịch (ra) nước ngoài
  mixed types tourism
  du lịch hỗn hợp
  railway tourism
  du lịch đường sắt
  vehicle tourism
  du lịch bằng ô tô
  waste tourism
  rác thải du lịch

  Kinh tế

  du lịch
  agricultural tourism
  du lịch thôn quê
  alternative tourism
  du lịch trao đổi
  house congressional tourism caucus
  tiểu ban du lịch hạ viện
  International Bureau of Social Tourism
  Cục Du lịch Xã hội Quốc tế
  International Bureau of Social Tourism
  văn phòng quốc tế về du lịch xã hội
  mass tourism
  du lịch đại quy mô
  national tourism policy
  chính sách du lịch quốc gia
  Senate Tourism Caucus
  tiểu ban du lịch thượng viện
  Society of Travel and Tourism Educators
  hiệp hội các nhà giáo dục du hành và du lịch
  South American Tourism Organization
  Tổ chức du lịch Nam Mỹ
  tourism activities
  các hoạt động du lịch
  tourism board
  ủy ban du lịch
  tourism facilities
  các biện nghi/tiện ích du lịch
  tourism growth
  sự phát triển/tăng trưởng du lịch
  tourism industry
  ngành kinh doanh du lịch
  tourism planning
  sự hoạch định du lịch
  tourism plant
  cơ sở/cơ ngơi du lịch
  tourism policy
  chính sách du lịch
  Tourism Policy Council
  hội đồng chính sách du lịch
  tourism product
  sản phẩm du lịch
  tourism receipts
  thu nhập từ du lịch
  Travel and Tourism Advisory Board
  ủy ban tư vấn du hành và du lịch
  Travel and Tourism Research Association
  hiệp hội điều nghiên du hành và du lịch
  World Tourism Organization
  tổ chức du lịch thế giới
  sự đi du lịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X