• (đổi hướng từ Careers)
  /kə'riə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề, nghề nghiệp
  to choose a career
  chọn nghề
  Sự nghiệp (của một người); đời hoạt động; quá trình phát triển (của một đảng phái, một nguyên tắc)
  at the end of his career
  vào cuối đời hoạt động của anh ta
  we can learn much by reading about the careers of great men
  chúng ta học tập được nhiều điều khi đọc về sự nghiệp của các vĩ nhân
  Tốc lực; sự chạy nhanh; sự lao nhanh; đà lao nhanh
  in full career
  hết tốc lực
  to stop somebody in mind career
  chặn người nào khi đang trong đà chạy nhanh
  ( định ngữ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà nghề, chuyên nghiệp (ngoại giao)..
  career man
  tay ngoại giao nhà nghề

  Nội động từ

  Chạy nhanh, lao nhanh
  vehicle careered off the road : xe lao ra khỏi đường
  Chạy lung tung

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nghiệp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X