• (đổi hướng từ Chimes)
  /tʃaim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuông hoà âm, chuông chùm
  ( số nhiều) tiếng chuông hoà âm, tiếng chuông chùm
  Hoà âm, hợp âm
  (nghĩa bóng) sự hoà hợp, sự phù hợp, sự khớp

  Ngoại động từ

  Đánh (chuông), rung (chuông)
  Gõ (giờ), đánh (giờ) (đồng hồ)
  to chime the hour
  đánh giờ
  Nói lặp đi lặp lại một cách máy móc

  Nội động từ

  Rung, kêu vang (chuông)
  ( + in) xen vào; phụ hoạ theo
  to chime in a conversation
  xen vào câu chuyện
  ( + in, with) phù hợp, khớp với
  your plan chimes in (with) mine
  kế hoạch của anh ăn khớp với kế hoạch của tôi
  Cùng vần với

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuông chùm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X