• (đổi hướng từ Confessing)
  /kən'fes/

  Thông dụng

  Động từ

  Thú tội, thú nhận
  to confess one's fault
  nhận lỗi
  to confess to having done a fault
  thu nhận có phạm lỗi
  (tôn giáo) xưng tội; nghe xưng tội

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thú nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X